เลือกซื้อตามคอลเลกชัน

ผู้สนใจสามารถเลือกถือครองผลงานของศิลปินที่อยู่ในรูปแบบศิลปะประยุกต์ดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ PICHORO หรือ ผ่านช่องทาง Line official account

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม/ผ่านช่องทาง Line official account
2. เลือกผลงานคอลเลกชันที่สนใจ
3. เลือกตัวเลข หรือชุดเลขที่ติดทรัพย์
4. ยืนยันคำสั่งซื้อ
5. ดาวน์โหลดทรัพย์ฯ

*ทุกคำสั่งซื้องานศิลปะประยุกต์ฯทาง PICHORO จะนำไปร่วมบริจาคให้กับทางมูลนิธิจำนวน 5% ต่อทรัพย์

ซื้อเลย
ออกแบบวอลเปเปอร์เปลี่ยนดวงสำหรับคุณ

ผู้สนใจสามารถเลือกถือครองผลงานของศิลปินที่อยู่ในรูปแบบศิลปะประยุกต์ดิจิทัล ที่ต้องการให้ศิลปินและอาจารย์ที่จัดทำผลงานฯ ปรับแต่งองค์ประกอบศิลป์ สัญลักษณ์ สี และตัวเลข ให้มีความหมายด้านศาสตร์และศิลป์ตรงกับข้อมูลผู้ถือครองหรือผู้ใช้งาน เช่น วันเดือนปีเกิด เวลา อายุ อาชีพ เป็นต้น ผ่านช่องทาง Line official account

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม/ผ่านช่องทาง Line official account
2. เลือกผลงานคอลเลกชันที่สนใจ
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ถือครองหรือผู้ใช้งาน
4. ยืนยันคำสั่งซื้อ
5. ดาวน์โหลดทรัพย์ฯ

*ทุกคำสั่งซื้องานศิลปะประยุกต์ฯทาง PICHORO จะนำไปร่วมบริจาคให้กับทางมูลนิธิจำนวน 5% ต่อใบ

ซื้อเลย
ผลงานศิลปะประยุกต์

จัดทำในรูปแบบคอลเลกชันมีความหมายตามที่ศิลปินที่ออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ ในการใช้ลายเส้น สัญลักษณ์ สี และตัวเลข ตามแต่ละคอลเลกชันที่แตกต่างกัน จึงทำให้ทรัพย์หรือผลงานศิลปะประยุกต์ดิจิทัลแต่ละคอลเลกชัน มีความหมายด้านศาสตร์และศิลป์ ที่แตกต่างกัน เช่น ด้านการงาน ด้านความรัก ด้านสุขภาพ เป็นต้น
ผลงานทุกชิ้นทุกหมายเลข จะมีหมายเลขกำกับและติดตาม ซึ่งหมายเลขนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ PICHORO ได้ว่าผู้ใช้ใดเป็นผู้ถือครองผลงานชิ้นนี้
ผลงานศิลปะประยุกต์ดิจิทัลแต่ละคอลเลกชัน เป็นผลงานที่ศิลปินและอาจารย์แต่ละท่านได้จัดทำขึ้นนี้ มีจำนวนจำกัด และจะไม่มีการทำซ้ำ
(ยกเว้นกรณี ตามตกลงของศิลปิน ผู้มีส่วนได้เสียและเจ้าของลิขสิทธิ์)

กิจกรรมโครงการร่วมบริจาคผ่านการสนับสนุนงานศิลปะประยุกต์ฯ PICHORO

ทุกคำสั่งซื้อของทุกท่านจะแบ่งให้ทางมูลนิธิจำนวน 5% ต่อทรัพย์ และจะทำการบริจาคเงินทุก 3 เดือน โดยมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ