🔮 ✨ PICK A CARD ถ้าเราได้คบกันจะไปกันรอดไหม  💖 

ความสัมพันธ์เธอกับฉันในตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะ เมื่อเลือกไพ่แล้วมาดูผลคำทำนายกันค่าาา 

**ในการเลือกภาพ Pick a Card ให้ทำสมาธิ แล้วเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุด จากนั้นดูคำทำนายได้เลยค่าา 

การเปิดไพ่เพื่อช่วยชี้แนะแถวทาง ไม่ควรจริงจังหรืองมงายมากไปนะคะ