ความหมายเลขมงคล 55

“55” เป็นเลขที่ดีมาก ชีวิตมีความรุ่งโรจน์สดใส ทำสิ่งใดก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ชอบคบหาผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ชอบศึกษาศาสตร์ต่างๆ

โดยเฉพาะทางปรัชญา ศาสนา และชอบถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่น มีนิสัยใจดี มีเมตตา อบอุ่น จริงใจ สติปัญญาดี มีเหตุผล มีกฎเกณฑ์ แบบแผน

บางทีก็ใจเย็นใจเกินไป ทำให้ตัดสินใจอะไรจะใช้เวลานาน ขี้เกรงใจ ติดหัวโบราณ มักสงสารผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก จึงต้องลำบากไปช่วยผู้อื่นอยู่เสมอๆ

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ ครูอาจารย์ นักบวช นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ที่ต้องการความสงบสุขในชีวิต เป็นต้น

วอลเปเปอร์ที่เหมาะกับเลขมงคล

พระพิฆเนศ ปางพระสิทธิคณปติ  วรรณสีทองคำ มี 4 กร ทรงช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย ขวาน และงวงขนมชู คอยประทานความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก

ปางประทานความสมบูรณ์ และทรัพย์สมบัติ อำนวยผลด้านทรัพย์สินเงินทอง เสริมดวงด้านการเงิน มีความสุข สมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง อสังหาริมทรัพย์ มั่งคั่ง ร่ำรวย

และมีสติปัญญาในการบริหารงาน และบริวาร สุขุมรอบคอบ มีโชคด้านการเงินอยู่เสมอ ลูกน้องบริวารนำเงินทองมาให้