พระพิฆเนศ
ปางพระสิทธิคณปติ

ปางประทานความสมบูรณ์และทรัพย์สมบัติ อำนวยผลด้านทรัพย์สินเงินทอง

เสริมมงคลด้วยสัญลักษณ์ของไพ่ทาโรต์

ไพ่ The Emperor
จักรพรรดิ หรือ เทพซุส เป็นราชาแห่งทวยเทพ ผู้ปกครองภูเขาโอลิมปัส จักรพรรดิผู้นิ่งสงบ เป็นสัญลักษณ์ความมั่นคง การควบคุม ความนิ่ง ความเป็นพ่อที่เข้มแข็ง การดูแลปกป้อง

ไพ่ King of pentacles
ราชาเหรียญ เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จ ความมั่นคง มั่นคั่งและสมบูรณ์ในด้านวัตถุ เป็นผู้ใหญ่ มีความคิด มีเหตุผล

ไพ่ Nine of pentacles
9 เหรียญ เป็นสัญลักษณ์ความมีพร้อมสมบูรณ์ ความพอใจในสิ่งที่มีและมีความสุข ความมั่นคง ปลอดภัยจากทรัพย์สินและความฉลาดที่มี

ไพ่ Ten of pentacles
10 เหรียญ เป็นสัญลักษณ์ความสุข ความสมบูรณ์ ความมั่นคง ความปลอดภัย ครอบครัว ทรัพย์สิน มรดก การลงทุนที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนดี

ไพ่ Page of pentacles
เด็กเหรียญ เป็นสัญลักษณ์การได้รับโอกาส ได้รับทรัพย์สิน สิ่งของ ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีและมั่นคงได้ ทั้งเรื่องการเงิน การลงทุน โอกาสที่ดี รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีด้วย

ไพ่ Ace of pentacles
1 เหรียญ เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นใหม่ โอกาสที่ดีในอนาคต ได้รับโอกาสใหม่ๆ ได้รับเงินหรือโชคลาภ และการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทน

เลขมงคลแนะนำ
เลข 5 และ 6 เป็นดาวคู่กลาง ส่งผลดีในเรื่องความเชื่อของการมีทรัพย์สิน และโชคลาภ

เสริมดวงด้าน

การเงิน
โชคลาภ
บริวารดี

ผู้สร้างผลงาน / ศิลปิน

Tarot Therapy By Tey /Lifsad Studio

สั่งซื้อวอลเปเปอร์