คุณค่า …. ศิลปะกับชีวิต

ศิลปะอยู่รอบตัวเราและอยู่ในชีวิตประจำวันมาช้านาน วันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของศิลปะ เพื่อจะได้มองเห็นคุณค่าของงานศิลปะกันมากขึ้น

  • ช่วยลดความเครียดจากเรื่องส่วนตัว งานประจำ หรือปัญหาสุขภาพ ทำให้เกิดความสุขและผ่อนคลายมากขึ้น
  • ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจ เป็นการสร้างกำลังใจ เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น การสร้างพระพุทธรูป วัตถุมงคลทางศาสนา การออกแบบยันต์
  • ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม เป็นสมบัติทางด้านสติปัญญาของมนุษยชาติ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนา ปรัชญาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  • ช่วยเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยจรรโลงศาสนา ทำให้เกิดหลักฐานปรากฏ นำมาสอดแทรกกับหลักธรรมคำสอน เช่น นิทานธรรม จิตรกรรมฝาผนัง สถาปัตยกรรมตามวัด โบสถ์ มัสยิด

ศิลปะมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด และมากกว่าที่ทาง PICHORO ได้กล่าวมาด้วยซ้ำ ลองสังเกตุรอบๆ ตัวดูว่า ที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่เราผ่านไปมาในชีวิตประจำวัน มีงานศิลปะใดที่สอดแทรกอยู่บ้าง เผื่อจะทำให้เพื่อนๆ ชาว PICHORO มีความสุข คลายเครียดได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

 

อ้างอิง : https://theartofasbestos.com ,https://commons.wikimedia.org/