หยั่งรู้ฟ้าดิน

ผู้มีวาสนาตามฟ้าลิขิตนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติและลักษณะองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ปราชญ์ ผู้หยั่งรู้ ขุนพล ผู้มีความกล้าห้าวหาญ

ทหารผู้เป็นดั่งแขนขา เสบียงหรือที่ตั้งมั่น หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ย่อมไม่เป็นไปตามหวัง

ขงเบ้ง ปราชญ์ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน

เคยสงสัยไหมว่า “การทำนายหรือการพยากรดวงชะตานั้นมีที่มาอย่างไร และสร้างประโยชน์อะไรให้กับเราได้บ้าง”

ในสมัยโบราณการคาดเดาดินฟ้าอากาศ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุพัด เป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ และมนุษย์มองว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ เหนือการควบคุมของมุนษย์ จึงถือว่าเหตุต่างๆ เป็นเพราะ “เทพเทวดา” บันดาล ทำให้มนุษย์เกิดความสนใจการโคจรของดวงดาวซึ่งถือว่าเป็น “เทพ” และคอยสังเกตว่า เมื่อไรเทพจะทำโทษหรือบันดาลเหตุการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นอีก การสังเกตเหล่านี้จึงเกิดเป็นพยากรณ์ โดยพิจารณาว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น ดวงดาวอะไรอยู่ที่ไหน และเริ่มจดจำว่า หากดาวนั้นมาอยู่ที่เดิมอีก จะได้เตรียมรับมือ

การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า โชคชะตาฟ้าดินนั้น จึงเป็นประโยชน์กับนมุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ทำให้เราได้เตรียมตัวรับมือ และหาวิธีแก้ไขล่วงหน้ากับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คนที่มีความสามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้มากกว่าคนอื่น จึงถือเป็นบุคคลที่มีปัญญาเหนือกว่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคม ประเทศ หรือองค์กร ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

 

อ้างอิง : http://www.horawej.com/