วันไหว้พระพิฆเนศ 2566

วันไหว้พระพิฆเนศ ปี 2566 ที่สำคัญก็คือ วันสันคสติจตุรถี หรือ วันสังกัษฎีจตุรถี ที่ผู้ศรัทธาจะบูชาพระพิฆเนศด้วยเครื่องสักการะต่างๆ รวมถึงถือพรตและทำความดีถวายพระพิฆเนศ  ไม่ว่าจะขอพรการงาน การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ

วันสังกัษฎี คเณศจตุรถี หรือ สันคสติจตุรถี เป็นวันไหว้พระพิฆเนศที่มีทุกเดือน โดยแบ่งเป็น

 • วันขึ้น 4 ค่ำ เรียกว่า วินายักจตุรถี
 • วันแรม 4 ค่ำ เรียกว่า สันคสติจตุรถี
 • วันแรม 4 ค่ำ ที่ตรงกับวันอังคาร เรียกว่า “อังการกีสันคสติจตุรถี”

วันไหว้พระพิฆเนศ 2566 วันไหนบ้าง

ในปีนี้มีวันสำคัญเพื่อการบูชาพระพิฆเนศอยู่หลายวันด้วยกัน อ้างอิงจากปฏิทินวันไหว้พระพิฆเนศตามแบบฉบับของวัดแขกสีลม

 • วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน  2566
 • วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 วันประสูติองค์พระพิฆเนศวร (Vinayagar Charthurthi) 
 • วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

ของไหว้พระพิฆเนศ ไหว้อะไรบ้าง

 • ขนมหวาน เช่น ลาดู โมทกะ ขนมต้ม ขนมชั้น ฯลฯ
 • น้ำมงคล 5 อย่าง (น้ำสะอาด, นมจืด, น้ำผึ้ง, น้ำอ้อย และ เนยฆี)
 • พวงมาลัย ดอกไม้
 • ประทีป หรือ กำยาน
 • ดอกไม้ พวงมาลัย
 • ผลไม้มงคล เช่น มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล องุ่น ฯลฯ
 • ผลไม้ เช่น กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน ส้ม แอปเปิ้ล หรือองุ่น (อย่างใดอย่างนึงก็ได้)
 • ห้ามถวายเนื้อสัตว์หากมีสิ่งที่พระพิฆเนศทรงโปรดด้วยก็ยิ่งดี คือ ดอกชบาแดง หญ้าแพรก

บทสวดสำหรับสวดถวายของไหว้พระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ
(1,3,5,9,108 จบ หรือตามสะดวก)

โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ

ศรี สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ

อัสถะวินายักกา นะโม นะมะหะ

คณปติ บับปา โมรยา

(กล่าวขอพร)

เมื่อขอพรเสร็จแล้ว กล่าวปิดท้ายว่า

“โอม ศานติ ศานติ ศานติ”

ที่มา : วันไหว้พระพิฆเนศ 2566 วันสันคสติจตุรถี ตรงกับวันอะไรบ้าง