ทำไมต้อง

SME COACH

สำหรับ SME ที่มีปัญหาด้านธุรกิจ อยากมียอดขายเพิ่ม เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ แบบเจาะลึก

ทำไมต้อง

SME COACH

สำหรับ SME ที่มีปัญหาด้านธุรกิจ อยากมียอดขายเพิ่ม เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ แบบเจาะลึก

01

มีโค้ชเฉพาะด้าน

โค้ชได้รับการประเมินวัดทักษะความรู้ ความ สามารถและรับรองการลงทะเบียนเป็นโค้ช จากผู้เชี่ยวชาญ

02

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

03

ติดตามสถานะ

ติดตามสถานะได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบหรือผ่าน Line OA ของ SME COACH

04

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

01

มีโค้ชเฉพาะด้าน

โค้ชได้รับการประเมินวัดทักษะความรู้ ความ สามารถและรับรองการลงทะเบียนเป็นโค้ช จากผู้เชี่ยวชาญ

02

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

03

ติดตามสถานะ

ติดตามสถานะได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบหรือผ่าน Line OA ของ SME COACH

04

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

01

มีโค้ชเฉพาะด้าน

โค้ชได้รับการประเมินวัดทักษะความรู้ ความ สามารถและรับรองการลงทะเบียนเป็นโค้ช จากผู้เชี่ยวชาญ

02

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

03

ติดตามสถานะ

ติดตามสถานะได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบหรือผ่าน Line OA ของ SME COACH

04

ปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรี

SME สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับคำปรึกษากับโค้ชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แนะนำโค้ช

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ

ค้นหาโค้ชทั้งหมด

แนะนำโค้ช

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ

ค้นหาโค้ชทั้งหมด

กิจกรรม

SME COACH

โครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาด้านธุรกิจ

Winning the goal โตถูกทิศพิชิตความสำเร็จกับ
SME Coach ปี 2566

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

15 มี.ค. 2566, 00:00 น. – 30 เม.ย. 2566, 23:59 น.

ลงทะเบียนกิจกรรม

กิจกรรม

SME COACH

โครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาด้านธุรกิจ

Winning the goal โตถูกทิศพิชิตความสำเร็จกับ
SME Coach ปี 2566

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

15 มี.ค. 2566, 00:00 น. – 30 เม.ย. 2566, 23:59 น.

ลงทะเบียนกิจกรรม

เราคัดเลือกโค้ชที่มีความถนัดเฉพาะด้าน
เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดกับธุรกิจของคุณ

@thesmecoach

ขั้นตอนแนะนำการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ และโค้ช/ที่ปรึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นโค้ช/ที่ปรึกษา มีขั้นตอน
อย่างไร ?

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การเตรียมเอกสาร รวมถึง
เกณฑ์การคัดเลือกโค้ช/ที่ปรึกษา

ดูรายละเอียด

การขึ้นทะเบียนเป็นโค้ช/ที่ปรึกษา มีขั้นตอน
อย่างไร ?

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การเตรียมเอกสาร รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกโค้ช/ที่ปรึกษา

ดูรายละเอียด

มีปัญหาด้านธุรกิจ อยากได้รับคำปรึกษา
แนะนำต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการติดตาม สถานะจากโค้ช/ที่ปรึกษา

ดูรายละเอียด

มีปัญหาด้านธุรกิจอยากได้รับคำปรึกษาแนะนำต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการติดตาม สถานะจากโค้ช/ที่ปรึกษา

ดูรายละเอียด

โครงการดีๆจาก สสว.

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจาก สสว.

ดูทั้งหมด

โครงการดีๆ

จาก สสว.

โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจาก สสว.

ดูทั้งหมด